Statuten

Artikel 1: Naam

De stichting draagt de naam: Stichting Klavecimbel in Fusion.

Artikel 2: Zetel

De stichting heeft haar zetel in de gemeente Renkum.

Artikel 3: Doel

De stichting heeft ten doel: het promoten van – en toegankelijk maken voor gebruik van het klavecimbel. De stichting tracht dit doel te bereiken door de aanschaf en verhuur van een klavecimbel; het initiëren en stimuleren van programma’s ter promotie van het klavecimbel en haar muziek; het verwerven en beheren van fondsen. De stichting heeft geen winstoogmerk, en beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn als bedoeld in artikel 5b van de Algemene Wet inzake rijksbelastingen (Awr) en beoogt als dusdanig gerangschikt te zijn door de Nederlandse Belastingdienst.

 

 

Voor de volledige tekst van de statuten, zie Acte van Oprichting.